Tag archive for ‘Դու քո ճամփեն’
Dproc Воскресенье, 6 ноября, 2011
0 Комментарии

Թումանյան. Դու քո ճամփեն

Դու քո ճամփեն գնա, քույրիկ, Եվ թող լինի նա պայծառ: Ինձ մի ժպտա, ինձ մի սիրիր, Ես ընկեր չեմ քեզ համար։ Ելած կյանքի ամեն ճամփից, Կարոտներով Далее...