Tag archive for ‘Թեպետև բախտը մեզ շատ հարվածեց’
Dproc Воскресенье, 6 ноября, 2011
0 Комментарии

Թումանյան. Թեպետև բախտը մեզ շատ հարվածեց

Թեպետև բախտը մեզ շատ հարվածեց Երկար դարերով, ահեղ հարվածով, Թեպետեվ էսպես ցրվեց, տարածեց, Ձըգեց հողեհող, փըռեց ծովեծով, Վկա Далее...