Tag archive for ‘Թե հոգնել ես…’
Dproc Воскресенье, 6 ноября, 2011
0 Комментарии

Թումանյան. Թե հոգնել ես

Թե հոգնել ես հաղթահարված Կյանքի անվերջ հոգսերով, Թե տանջվում ես արհամարհված Բոցավառվող քո սիրով. Թե կյանքի մեջ մի չար Далее...