Tag archive for ‘Մենք իրար ձեռք չսեղմեցինք’
Dproc Среда, 19 октября, 2011
0 Комментарии

Պ. Սևակ. Մենք իրար ձեռք չսեղմեցինք

Մենք իրար ձեռք չսեղմեցինք Եվ չասեցինք իրար անուն, Լոկ ժպտացիր դու գեղեցիկ, Ես հայացքով ողջունեցի, Ե՞րբ են այդպես ծանոթանում: Մենք Далее...