Tag archive for ‘Чкнах Ераз’
Dproc Суббота, 1 октября, 2011
0 Комментарии

Арно Бабаджанян Рубен Матевосян «Чкнах ераз»

Առնո Բաբաջանյան Ռուբեն Մաթեվոսյան Չքնաղ երազ (Арно Бабаджанян Рубен Матевосян. Песня «Чкнах ераз»). Խոսք` Ա. Սահակյան Երաժշտ.` Далее...