Tag archive for ‘Ованес Шираз’
Шираз
Arpi Пятница, Март 15th, 2013
0 Комментарии

Ованес Шираз

  Հովհաննես Շիրազ 27 апреля 1915 14 марта 1984 Рождение Шираза не может считаться случайным. Вернее сказать, дата его рождения. Далее...

IMG_3207
Arpi Пятница, Март 15th, 2013
0 Комментарии

Շիրազ. Սիրո հիասթափություն

Պատանի սիրտս բաժակ էր բյուրեղ, Որ լցվեց մի օր գինով աչքերիդ, Ու ես այն գինով հարբած խելահեղ Քո ոտքերն ընկա ու դարձա գերիդ: Բայց Далее...

IMG_3207
Arpi Пятница, Март 15th, 2013
0 Комментарии

Շիրազ. Օ՜, թե իրավ են փոխում սրտերը

Օ՜, թե իրավ են փոխում սրտերը, Թող իմն էլ փոխեն՝ անսեր մի սրտով, Որ այս սրտիս հետ կորչի իմ սերը, Գեթ մոռանամ քեզ , ապրեմ անվրդով: Կամ Далее...

IMG_3207
Arpi Пятница, Март 15th, 2013
0 Комментарии

Շիրազ. Ո՞ՐՆ Է, ԲԱԲՈ

-Ո՞րն է, բաբո, մեր հայրենիք: -Էն, որ ունի բարձր երկինք, Էն, որ ունի կարմիր արեւ` Յուր կապուտակ գլխի վերեւ. Էն, որ ունի լեռն Далее...

IMG_3207
Arpi Пятница, Март 15th, 2013
0 Комментарии

Շիրազ. Մորս սրտի հետ աշխարհն եմ չափել՝

Մորս սրտի հետ աշխարհն եմ չափել՝ Էլի մեծ էր նա, մեծ էր ու անգին, Արև աչքերի լույսն է նա թափել՝ Լուսնյակ դառնալով՝ որդոց Далее...

IMG_3207
Arpi Пятница, Март 15th, 2013
0 Комментарии

Շիրազ. ԻՄ ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Իմ սուրբ հայրենիք, դու սրտիս մեջ ես, Դու սրտիս մեջ ես, ոչ լեզվիս վրա, Իմ սրտի միջից, թե սիրտս ճեղքես՝ Դրոշիդ բոցը պիտի հուրհրա։ Չեմ Далее...

IMG_3207
Arpi Пятница, Март 15th, 2013
0 Комментарии

Շիրազ. ԱՐԱՐԱՏԻՆ

Իմ Արարատ սուրբ սարը վես Մեր նախահայր Հայկն է կարծես, Որ թիկնել է ամպ ու շանթին, Ու ծխում է հանց նահապետ՝ Խաղաղության Далее...

IMG_3207
Arpi Пятница, Март 15th, 2013
0 Комментарии

Շիրազ. ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒՆ

Մի հայրենադարձ պատանու Մեսրոպ Մաշտոցն ասաց՝ որդիս, Էլ ինչո՞վ ես հույսը բերդիս. Էլ հայրենիք ինչո՞ւ եկար, Թե պիտ խոսես Далее...

IMG_3207
Arpi Пятница, Март 15th, 2013
0 Комментарии

Շիրազ. ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ ՎԵՃ

Աստղերը մի օր յուսնյակին ասին. – Ինչո՞ւ են անվերջ խոսում քո մասին. Բանաստեղծները՛ լուսնոտի նման, Մեզ էլ են գովում, Далее...

IMG_3207
Arpi Пятница, Март 15th, 2013
0 Комментарии

Շիրազ. ԱՐԾԻՎԸ

Արծիվ լեռների, արծիվ սիգապանծ, Հասարակ մի հավ քեզնից վեր սուրաց… – Կյանք է, և ահա այդ էլ պատահեց,- Երգերիս արծիվն Далее...